Historie firmy 
Společnost ABEX Substráty a. s. v Žabni působí v oblasti výroby pěstebních substrátů od roku 1997. Zakladatelskými subjekty byly AGRO CS a. s., Říkov, p. Česká Skalice (51%) a Zelený pažit s. r. o. Žabeň (49%). Nyní je jediným vlastníkem společnost AGRO CS a. s., Říkov, p. Česká Skalice 

Aktivity firmy 
Hlavním odvětvím činnosti společnosti je výroba balených a volně ložených rašelinových substrátů a kůrových mulčů, doplněná obchodními aktivitami a službami spojenými s tímto sortimentem výrobků. Produkce těchto úzce specializovaných materiálů je náročná na manipulační plochy, odborný personál a především na finanční zabezpečení nákupu surovin, které je navíc časově zúženo. Základními výrobními surovinami jsou surové rašeliny a loupaná stromová kůra. Zejména u rašeliny je její nákup časově omezen na období těžby, tedy na letní a podzimní měsíce. Obchodní provázání s firmou AGRO CS, nyní již stoprocentním akcionářem, zabezpečuje odbyt převážné většiny balených výrobků a je spojeno s poskytováním expedičních a skladovacích služeb. Zbývající část produkce je obchodně realizována vlastní prodejnou velkoobchodního charakteru v rámci regionálních zákazníků. Samostatně firma působí v oblasti volně ložených substrátů a mulče určených pro pěstitele a realizační firmy. 

 

Areál firmy

 


Prezentace na akci KRHOVÁ 2009

 
Mulčovací kůry
Jsou určeny pro koncového zákazníka a jeho potřeby, v tomto ohledu je tedy brán zřetel na různé velikosti balení jednotlivých druhů nabízených substrátů a nabízen široký sortiment typů, od základního zahradnického substrátu až po úzce specializované druhy, jako například pro orchideje, kaktusy a jiné. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu, doporučuji v případě zájmu využít možnosti katalogu ke stažení.
Hobby substráty
lze rozdělit do dvou podskupin a to substráty určené pro pěstitele a substráty realizační. U obou těchto skupin je kladen velký důraz na kvalitu nabízeného sortimentu. Nad kvalitou výrobků dohlíží vlastní laboratoř a akreditovaná laboratoř mateřské společnosti AGRO CS a. s. Základem kvalitního výrobku je kvalitní surovina, proto jsou všechny suroviny podrobeny laboratornímu přezkoušení a teprve poté co jsou shledány vhodnými jsou použity ve výrobním procesu. Stěžejně se jedná o borkované a frézované rašeliny z oblastí Pobaltí, jež jsou dále zpracovávány, důkladně třízeny na jednotlivé frakce a následně pak dle vhodnosti používány. Mezi další suroviny patří kůrový humus, písky, štěrky, perlity, keramzity a liadreny, a široká řada dalších.V případě pěstebních substrátů je vhodná receptura volena dle požadavků zákazníka a nároků pěstované kultury, sortiment realizačních substrátů je téměř stabilní, speciální substrát na přání zákazníka je také možno nabídnout. Profesionální pěstební substráty lze expedovat volně ložené a balené v 75l obalech
jedná se o drcenou kůru jehličnanů, převážně smrkovou, jež je tříděna do různých velikostních frakcí od 0 – 2 cm až do 8 – 15 cm. Nabídnout lze i kůru částečně fermentovanou, která díky fermentačnímu procesu získává tmavou dekorativní barvu. Velice dekorativní záležitostí je kůra borová nebo modřínová, ta je nabízena v omezeném množství. Vzhledem k přírodnímu původu a estetickému efektu je tento materiál hojně využíván jako finalizační prvek realizací zahrad rodinných domů, nachází také široké uplatnění v oblastech městské zeleně a rekultivací krajiny. Pokud je použita v dostatečné vrstvě je možno estetický efekt doplnit i schopností zabránit prorůstaní plevelů.