uvod


 Společnost Solwe Coom s.r.o působí v této vlastnické struktuře na trhu od rokSpolečnost Solwe Coom s.r.o působí v této vlastnické struktuře na trhu od roku 1998. První podnikatelská akSpolečnost Solwe Coom s.r.o působí v této vlastnické struktuře na trhu od roku 1998. První podnikatelská aktivita, kterou jsme začínali, bylo dělení materiálu oxygenovou metodou.Postupně jsme výrobu rozšiřovali o dělení materiálu plazmou, ohraňování na CNC lisu 6000/400 tun a výrobu svařenců. S rozvojem společnosti se rozšiřovaly i naše aktivity. V dnešní době se kromě výše uvedených aktivit zabýváme i výrobou šnekovnic a teplovodních kotlů na dřevní biomasu. Při výrobě těchto finálních produktů plně využíváme veškeré naše strojní zařízení.

Od roku 2007 jsme hlavním distributorem těsnících tmelů proti úniku vzduchu z proděravené pneumatiky, jejichž producentem je anglická společnost OKO Group Limited. V oblasti ekologie, se kromě výše uvedených teplovodních kotlů na biomasu, zabýváme odsiřováním energetických zdrojů metodou DEEMIS, kde úzce spolupracujeme s firmou OMEGA , Spólka z o.o. se sídlem v Glogowvě a ENERGOPROJEKTEM-KATOWICE, s.a. 


Prezentace na akci KRHOVÁ 2009

TEPLOVODNÍ KOTLE KNDH:

- Kotle nejsou závislé na plynových rozvodech, to je výhoda zvláště v odlehlých obcích a na okrajích měst
- Vysoká účinnost - až 85 %
- Jednoduchá obsluha
- Možnost získání dotací z národních či evropských prostředků
- Vysoká životnost a pracovní spolehlivost- Záruka ekologického spalování- Díky možnosti spalování méně hodnotných dřevních odpadů lze vyrobit nejlevnější teplo na trhu

TMELY:

Nevíte si rady při propíchnutí pneumatiky?
OKO Puncture Free má pro Vás řešení
OKO Puncture Free Vám nabízí řešení: ON ROAD, OFF ROAD

SOS BALÍČEK:

Balíček S.O.S. je lehká, kompaktní a jednoduchá sada, která má variabilní použití pro jakýkoliv typ vozidla. Slouží k opravě propíchnuté pneumatiky bez její demontáže, huštění pneumatik , člunů, lehátek nebo balonů. Prostě všeho, kam je třeba natlačit vzduch. Sada obsahuje kompresor, který je schopen nahustit pneumatiku do 2,5 bar za 4 minuty a univerzální těsnící tmel OKO Tyre Puncture Repair.

TEKUTÉ RUKAVICE

OKO Protective Glove (ochranná rukavice) funguje jako neviditelná ochrana Vašich rukou proti: mastnotám, olejům, rozpouštědlům, dehtu (asfaltu), postříkání barvy a mnoha dalším látkám.