www.b-dvorak.cz

Vítěz ekologické soutěže 
"Podnikatel roku 2008 ve vztahu k životnímu prostředí v MSK" 
(v kategorii do 50 zaměstnanců)


Firma Bohuslav Dvořák – Lesy, sady, zahrady byla založena v dubnu roku 1992 manželi Bohuslavem a Karlou Dvořákovými. Vzhledem k rodinnému charakteru byla zvolena právní subjektivní fyzická osoba. 
Ke dni 14. 1. 2004 došlo k transformaci na společnost s ručením omezeným 
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. 

S ohledem na oblast Ostravska, ve které převáženě firma pracuje, je základní podnikatelskou filozofií vyhovět co nejširšímu spektru zákazníků v oblasti služeb biologického a technického charakteru a navázat tím na zaměření původního účelového lesního. 

Firma v současné době organizačně členěna na středisko lesní výroby, středisko zeleně, středisko školek a středisko ostatních služeb. Mimo lesnickou činnost jsou předmětem podnikatelské činnosti biologické rekultivace, údržba zeleně, výsadby, zahradní a parkové úpravy, výroba a montáž dřevěných doplňků zahradní architektury, drobná stavební činnost. V roce 2008 bylo dosaženo obratu cca 68 mil. Kč. Firma zaměstnává 25 stálých zaměstnanců. 

 


 Prezentace na akci KRHOVÁ 2009

 

Firma Bohuslav Dvořák – Lesy, sady, zahrady vám předvede rádiem řízenou svahovou  sekačku - SPIDER,která je určena pro údržbu členitého terénu do sklonu 40 stupňů. Je neocenitelná zvláště při údržbě ploch kolem komunikací, elektráren, elektrických rozvoden, letišť, horských hotelů a při údržbě sjezdovek a parků.
Sekačku SPIDER je možno naplnit ekologickým olejem, a  proto je velice vhodná i pro údržbu ploch kolem vodních rezervoárů, říčních toků a vodních děl. Nízká hmotnost, která je zajištěna výrobou většiny dílů stroje z lehkých ušlechtilých slitin a pohon všech čtyř kol, zajišťují maximální šetrnost k přírodě. Sekačku tak lze bez obav využít i při údržbě mokřadel a pozemků v chráněných krajinných oblastech.
 

SpiderlogoSpider 

Dále bude předvedeno široké portfolio prostředků, které firma využívá při své práci.