Společnost R.Hlavica s.r.o. vznikla v roce 2002 jako nástupce fyzické osoby Robert Hlavica, která zahájila činnost v roce 1997. Hlavní činností firmy je výkup dřevní hmoty od vlastníků lesa a provádění veškerých lesnických činností pro majitele lesů. V současné době firma lesnicky hospodaří na přibližně 900 ha lesa a s výkupem hmoty od dalších vlastníků je roční objem okolo 23 000 m3 dřevní hmoty. Cílem společnosti je rychle a především kvalitně plnit požadavky zákazníka. Z tohoto důvodu se firma rozhodla pro zavedení a uplatňování certifikovaného systému řízení jakosti podle ČSN ISO 9001. V souladu s tím je od roku 2005 firma držitelem certifikátu ČSN ISO 9001 systému udržování jakosti a managmentu, certifikátu OHSAS systému bezpečnosti práce a certifikátu systému Pefc. Pro výkon funkce odborného lesního hospodáře je společnost zaštítěna licencí č. MUVS 1306/2005 OŽP. Dále pro oběh sadebního materiálu vlastní firma licenci č.33069/2007-16210/1877.

 


 

Robert Hlavica - fotografie

Podívejte se na nádherné fotk z přírody : www.hlavica.cz