Společnost Městské lesy a zeleň s.r.o., Valašské Meziříčí byla založena na jaře v roce 1996. Naše společnost se dělí na dvě střediska. Středisko městské zeleně a městských lesů. Součástí střediska zeleně je zahradnictví, kde pěstujeme sadební materiál pro městské výsadby a prodej. Správa lesů obhospodařuje dva lesní úseky, které mají ve správě dva lesní správci.  Součástí střediska lesů je lesní školka a plantáž vánočních stromků.
 

Odborně pečujeme o výsadby měst a obcí a zajišťujeme správní činnost nad městskými lesy. Poskytujeme služby pro údržbu veřejné zeleně a její obnovu. Výsadby jsou zeleným srdcem měst i obcí a vytváří prostor pro odpočinek a relaxaci obyvatel.

Hlavním cílem naší společnosti jsou spokojení zákazníci, bez ohledu na důležitost jejich postavení na trhu. Největší bohatství společnosti nespočívá ve vlastnictví nemovitostí a technologického parku, ale v týmu lidí, kteří jsou schopni vytvářet kvalitní hodnoty pro naše zákazníky. Polem působnosti a počtem zaměstnanců se řadíme mezi menší firmy, což nám umožňuje okamžitě vyjít vstříc požadavkům zákazníka, vést aktivní jednání a vytvářet kvalitní služby.

 
 


 Prezentace na akci KRHOVÁ 2009  

Pracovníci městských lesů se budou o vás celý den starat a budou nápomocni při výkladu ohledně potřeb při práci a péči o městský les. Kromě profesionálního výkladu bude též předvedena lesní mechanizace pro úpravu po těžbě.
 
www.melesy.cz