Firma B agro byla založena 1.10. 1997 a v březnu 2005 se změnila na B AGRO Březová s.r.o.. Majitelem firmy je od založení pan Petr Bria. Prodej zemědělských strojů a zařízení byl již v roce 1997 hlavním podnikatelským záměrem firmy.

Naše společnost začala svou činnost v roce 1997  prodejem zemědělských strojů a zařízení. Problematikou posklizňové úpravy osiv se zabýváme od roku 1999. Na jaře roku 2000 jsme začali vyrábět mokré mořičky osiv. K moření osiva dochází mokrou kontinuální cestou. Nevěnujeme se jen výrobě a prodeji mořiček, ale také vývoji, což potvrzují výsledky z odborných zkoušek Státní rostlinolékařské správy, ve kterých se nám dostává velmi kladného hodnocení. Spolupráci s dodavateli mořidel a se zemědělci  využíváme k odbornému poradenství a získané informace tak můžeme využít přímo v praxi a k inovaci mořiček. Druhá verze mokré mořičky osiv s výkonnějším čerpadlem je vylepšenou verzí původní mořičky. Zákazník má tedy možnost vybrat si mořičku podle potřeby.


Prezentace na KRHOVÁ 2009

lanové navijáky UNIFOREST


štěpkovač LASKI